email: info@carebusiness.nl | tel: 0528 - 341 965| fax: 0528 - 341 834

CareBusiness

CareBusiness is een adviesbureau voor de gezondheidszorg, dat zich met name richt op het vinden van innovatieve oplossingen voor vraagstukken waar men zich in deze sector voor geplaatst ziet.

De eisen die tegenwoordig gesteld worden aan de instellingen in de gezondheidszorg door diverse belanghebbenden worden steeds complexer.
Het is onmogelijk en onbetaalbaar om alle benodigde kennis in huis te hebben. Het delen van kennis met andere organisaties kan hierin uitkomst bieden. CareBusiness is een organisatie die kennis beschikbaar stelt specifiek gericht op het vinden van oplossingen voor operationele vraagstukken.
In onze optiek draait uiteindelijk alles om de vraag hoe de uitvoering van zorg concreet vorm te geven. Vraagstukken op tactisch en strategisch niveau zijn hier afgeleiden van. Tenminste, dat zal het wat ons betreft moeten zijn. 

CareBusiness gaat er vanuit dat de activiteiten van een organisatie richting externe en interne omgeving kunnen verschillen naar vorm, beweging en tempo. Echter, de mate van onderlinge samenhang is bepalend voor de gewenste uitkomst; de klant centraal.

Actieve Ondernemershouding

Onze zienswijze combineren we met een actieve ondernemershouding. De mate van succesvol zijn moet niet tot uiting komen in wat men weet of zegt, maar in hoe men zich gedraagt. Het doel bepaalt het gedrag. Weet waar je naar toe wilt. Denk in mogelijkheden. Wees nieuwsgierig, kritisch naar jezelf en anderen en pas tevreden als je er echt iets mee kunt.

Tagline CareBusiness

Maak een verschil
- in het leven van mensen,
- in de uitvoering van het werk en
- in besteding van de middelen.

Ga met ons de uitdaging aan en neem contact op.